Codul muncii - cea mai recenta modificare - mai 2021

OUG 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial nr. 474/2021, aduce modificari ale Codului Muncii, dar si ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătății în muncă.

Dintre cele mai importante modificari sunt cele semnatura electronica in relațiile de munca:

  • parțile pot utiliza semnătura electronică avansată sau calificată împreună cu marcajul temporal și sigiliul electronic calificat al angajatorului;
  • Utilizarea semnăturii electronice revine părților contractuale, reprezintă opțiunea fiecărei părți;
  • Ambele semnături electronice (avansate și calificate) sunt acceptate, dar în plus este necesară marcarea orei la care au fost aplicate (marca temporala).
  • Angajatorul trebuie sa aplice și un sigiliu electronic calificat.
  • angajatorul poate utiliza semnătura electronică pentru orice document legat de contractul de munca, conform Regulamentului intern și / sau Contractului colectiv de muncă, ce trebuie modificate prin includerea opțiunii de semnătură electronică și a aspectelor conexe;
  • toate părțile vor semna documentul cu același tip de semnătură (olografa /calificata /avansată). Aceasta semnătura poate fi utilizată și in relatia cu autoritățile publice;
  • documentele semnate electronic trebuie păstrate într-o arhiva autorizata. Angajatorul poate suporta costurile emiterii semnăturii electronice (facultativ!).

   Privind Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006:

  • dovada instruirii în domeniul sănătății și siguranței poate fi furnizată electronic sau pe hârtie, în funcție de metoda aleasă de angajator, așa cum este stabilit prin regulamentul intern;
  • in cazul utilizării alternativei electronice, dovada instruirii va fi semnată cu semnătură electronică în condițiile stabilite prin OUG 36/2021 privind semnătura electronică în relațiile de muncă;
  • in termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 36/2021, ministrul muncii și protecției sociale va supune spre adoptare modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/200, ceea ce s-a si intamplat, acestea au fost publicate la 17 mai 2021.
 
Aceste reglementari au rolul de a permite mai multa flexibilitate in desfasurarea relatiilor de munca, caracterizate pana acum de o mai mare rigiditate decat un alte domenii.
Posted in Asistenta juridica on mai 20 2021 at 12:30

Comentarii (0)

No login
gif
color_lens