Tu vrei sa fii antreprenor?

Tu vrei să fii antreprenor?

 

Dar te-ai gândit ce formă juridică ți se potrivește cel mai mult?

 

În acest articol ne propunem să vorbim despre asta. Ce informații sunt necesare antreprenorului la început de drum pentru alege varianta potrivită lui?

 
 
 
 1. SRL - societatea cu raspundere limitata, cea mai populara dintre formele de organizare

 • regimul juridic se regaseste in Legea societailor 31/1990;

 • raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat., capital in valoare de 200 RON;

 • poate fi infiintata de cel putin un asociat (asociat unic) si cel mult 50 de asociati;

 • asociatii pot fi persoane fizice si /sau persoane juridice. A fost eliminată prevederea conform căreia o persoană fizică sau persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-un SRL;

 • este administrata de unul sau mai multi administratori, care pot avea puteri depline sau limitate si care pot fi cetateni romani sau straini;

 
 

2. SA - Societatea pe Actiuni

 
 • regimul juridic se regaseste tot in Legea societailor 31/1990;

 • Capitalul social minim: echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, calculate la cursul se schimb valutar stabilit de BNR pentru ziua subscrierii si varsarii capitalului social, dar nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

 • in schimbul aportului la capitalul social actionarii primesc actiuni emise de societate. Acestea pot fi nominative sau la purtator

 • Poate fi constituita in una din cele doua forme: societate pe actiuni inchisa sau societate pe actiuni deschisa. Actiunile trebuie sa fie detinute de minim doi actionari, persoane fizice si/sau persoane juridice (nu exista limita maxima), si este deschisa atat participatiei private cat si celei publice.

 • Valoarea nominala pentru o actiune nu va fi mai mica de 0,1 lei (adica 10 bani);

Societatea pe actiuni poate fi administrata in sistemul unitar, sau sistemul dualist. Sistemul unitar: societatea este condusa de unul sau mai multi administratori, in numar impar, organizati intr-un consiliu. Consiliul poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori.

 

In sistemul dualist – conducerea societatii este asigurata de un Directorat si de un Consiliu de Supraveghere, astfel: Directoratul asigura activitatea si conducerea societatii si raporteaza Consiliului de Supraveghere, iar Consiliul de Supraveghere exercita in permanenta controlul asupra Directoratului societatii si raporteaza Adunarii Generale a Actionarilor. Administratorii si membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere nu pot incheia un contract de munca cu societatea, ci un contract de mandat.

 
 
 

3. PFA, II (intreprinderea individuala), IF (intreprinderea familiala) - al caror regim juridic e guvernat de Ordonanță de urgență 44/2008

 
 
 

Regim juridic comun:

 
 • nu se aplică profesiilor liberale (ex. notari, avocati s.a.) şi nici acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale;

 • nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea instituie anumite restricţii de desfăşurare ori alte interdicţii şi acelor activităţi interzise expres prin lege pentru libera iniţiativă;

 • dacă la sediul profesional este un imobil cu destinaţie de locuinţă, dar aici nu se desfăşoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată (olografa), prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, acest lucru este suficient pentru a se afla in legalitate -> la fel pentru intreprinderea individuala si cea familiala;

 • daca pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii sau experienţei profesionale, persoanele fizice titulare a PFA trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora;

 • o persoană poate avea un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată;

 • contabilitatea se tine in partida simpla;

 
 

Particularitati:

 
 • PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;

 • poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice,

 • O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

 • PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă;

 • PFA si IF nu au dreptul de a angaja cu contract individual de munca terte persoane, in timp ce intreprindere individuala beneficiaza de acest drept;

 • infiintarea unei intreprinderi individuale presupune asocierea a cel putin doua persoane, membri ai aceleasi familii;

 • cerintele referitoare la pregatirea profesionala trebuie indeplinite cel putin de catre reprezentantul intreprinderii;

 
Posted in Asistenta juridica on iulie 19 2021 at 02:49

Comentarii (1)

 • legaliSt
No login
gif
color_lens