Despre insolventa

Greutatile financiare pe care le intampina o societate pot avea ca repercusiuni falimentul sau, mai juridic spus, insolventa.

Cand se petrece aceasta? Cand activitatea economica nu poate fi sustinuta, societatea comerciala trebuie sa fie lichidata.

Cadrul legal este reprezentat de Legea nr. 85/2014 si se aplica profesionistilor -  conform art. 3 alin. (2) din Noul Cod civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere, iar alin. (3), constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

  • Nu se aplica celor care exercita profesii liberale!
  • Nu se aplică unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar, universitar!

Procedura insolventei se deschide atat la cererea creditorilor, cat si la cererea societatii care datoreaza banii – debitorul, dupa cum urmeaza:

  • la cererea debitorului este necesara existența starii de insolventa (insuficienta fondurilor banesti pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile sub 40.000 lei)
  • la cererea creditorului este necesara existența unei creanțe certe, lichide și exigibile peste 40.000 lei si a starii de insolventa (neplata datoriei dupa 60 de zile de la scadenta).

Activul debitorului este compus din totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale, independent de dobandirii, cele care pot face obiectul executarii silite.

Dupa deschiderea procedurii de insolventa se desemneaza un administrator special, acesta fiind un practician in insolventa -  ce se va numi lichidator judiciar in procedura falimentului.

Administratorul special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare; (art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014).

Acelasi act normativ prevede ca, după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor.

Posted in Asistenta juridica on iulie 01 2021 at 08:45

Comentarii (0)

No login
gif
color_lens